Trening Umiejętności Społecznych

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne już
2 lipca 2024r o godz. 16.30 


 
W obecnych czasach wiele osób ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych. TUS – Trening Umiejętności Społecznych, jest formą treningu grupowego, w którym dzieci mają okazję nauczyć się i utrwalić umiejętności prowadzące do satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Ważną zasadą jest stworzenie stałej grupy, która przez długi czas (co najmniej 2-3 miesiące) będzie spotykała się regularnie - raz w tygodniu. Podczas takich zajęć dzieci uczą się umiejętności społecznych od pierwszego momentu zainicjowania znajomości przez wzajemne słuchanie się, wyrażanie swojego zdania, odmawianie i reagowanie na odmowę, przeżywanie swoich emocji na tle grupy, oraz doświadczania emocji innych, uważność na swoje i cudze potrzeby, aż po naukę strategii społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych czy problematycznych.
Ważnym celem Treningu Umiejętności Społecznych jest samoregulacja dziecka. Samoregulacja to tzw. „zielona strefa” - jest to stan wyciszonego i wyregulowanego układu nerwowego, w którym jesteśmy w kontakcie ze sobą. Istotne jest więc zwracanie uwagi na stan fizyczny (w tym sensoryczny) i emocjonalny dziecka. Rozpoznanie emocji prowadzi do rozpoznania potrzeb, a gdy wiemy co jest potrzebą - możemy ją odpowiednio ukierunkować, a następnie zaspokoić. Takie działania prowadzą do samoświadomości, która pomaga poczuć sprawczość, a ta prowadzi do pewności siebie i poczucia własnej wartości. Oprócz samoregulacji dzieci podczas treningu uczą się:
  • współpracy, ale też jak pogodzić się z przegraną,
  • komunikacji, w której rozumieją i przyjmują to, co mówią inni, ale również wiedzą kiedy ktoś usłyszał i przyjął ich komunikat,
  • ustalania granic i zasad, ale także respektowania tego co zostało ustalone,
  • jak radzić sobie ze swoimi problemami, ale także jak reagować na trudne zachowania i emocje innych.
Nasz TUS jest przeprowadzany w formie gier, zabaw i aktywności, które w sposób
niedyrektywny (podążający za dzieckiem w zabawie przy jednoczesnym ustaleniu reguł i stawianiu granic) i naturalny (nie tworzymy sztucznych sytuacji) pomaga dzieciom nabywać kompetencje społeczne. Bardzo ważne jest dla nas podejście oparte na relacji z dzieckiem i z grupą oraz podążanie za potrzebami dzieci. Zapraszamy także rodziców i opiekunów do obserwacji lub aktywnego uczestnictwa w zajęciach, bo są oni naturalną częścią życia dzieci. Zależy nam, żeby trening nie był czymś oderwanym od codziennej rzeczywistości a kolejnym życiowym puzzlem, który stworzy obraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 
Koszt zajęć: 120 zł
Czas: 90 min
trwają zapisy na do dwóch nowych grup
  • 4-6 lat
  • 7-10 lat

Kto prowadzi zajęcia?

Agnieszka Szendzielorz - pedagog, terapeuta, diagnosta osób w spektrum autyzmu
Emilia Borowy - certyfikowana trenerka TUS, założycielka Przytulaska